Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για εκπρόσωπο στον ΕΛΚΕ της σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σας πληροφορούμε ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπου στον ΕΛΚΕ

της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Εκπρόσωπος στον ΕΛΚΕ της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών,

αναδείχθηκε ο κ. Βουτσινάς Βασίλειος, Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του ειδικού πληροφοριακού συστήματος "ΖΕΥΣ"

φαίνονται στη σχετική αναφορά, η οποία και επισυνάπτεται.

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σκούρας Δημήτριος
Υπεύθυνος: 
Δημήτριος Σκούρας
Τηλέφωνο: 
2610969607
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: