Δελτίο Τύπου Πρυτανείας #2

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας, επισυνάπτεται εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου της Πρυτανικής Αρχής.

Δελτίο Τύπου #2
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2543/Β΄/24.9.2014 ο ορισμός των Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός προτάθηκε από την Πρύτανι κ. Κυριαζοπούλου και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ιδρύματος. Στο ΦΕΚ περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Πρυτάνεως, των υπηρεσιών που έχουν υπό την ευθύνη τους, καθώς και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν την Πρύτανι. Με τη δημοσίευση αυτή ολοκληρώνεται πλέον και τυπικά η σύνθεση της νέας Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου και ξεκινά η πλήρης άσκηση των καθηκόντων των μελών της.

Οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως έχουν ως εξής:
α) Ο κ. Νικόλαος Καραμάνος, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.
β) Ο κ. Δημοσθένης Πολύζος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης.
γ) Ο κ. Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων.
δ) Ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας.
ε) Ο κ. Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

Σε περίπτωση που η Πρύτανις ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας και τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2544/Β΄/24.9.2014 ο καθορισμός της εκπροσώπησης των Προέδρων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, με διετή θητεία, μη ανανεούμενη, εξαιρουμένων των Σχολών που αποτελούνται από δύο (2) μόνο Τμήματα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΛΕΚΤΟΡΑ

Μετά από έγγραφη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, κινήθηκε η νομική διαδικασία για την περίπτωση του Λέκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014, υπεγράφη Διαπιστωτική Πράξη από την Πρύτανι του Ιδρύματος, όπου διαπιστώνεται η θέση σε αυτοδίκαιη αργία του εμπλεκόμενου Λέκτορα.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από τις εγγραφές  των πρωτοετών φοιτητών που πραγματοποιήθηκαν με τη συμβατική διαδικασία (μη ηλεκτρονικές) σε 12 Τμήματα του Πανεπιστημίου, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για την κινητικότητα των νεοεισαχθέντων φοιτητών μας προς άλλα ΑΕΙ: Το ένα τρίτο (1/3) των συγκεκριμένων πρωτοετών υπέβαλε αίτηση για μετεγγραφή σε Πανεπιστήμιο άλλης πόλης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 η, για πρώτη φορά, ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών μας σε 12 Τμήματα του Πανεπιστημίου, μέσω του «Ψηφιακού Άλματος»: Βιολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστήμης των Υλικών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Θεατρικών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Φαρμακευτικής, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Φυσικής και Χημικών Μηχανικών. Η συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα αυτά (ποσοστό 91% επί των εισακτέων) πραγματοποίησε ηλεκτρονικά την εγγραφή της, μια πιλοτική διαδικασία που αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα για τη μετάβαση του Πανεπιστημίου Πατρών στην ψηφιακή πραγματικότητα και ολοκληρώνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 2014
Από την Πρυτανεία και τοΤμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
2610996611