Χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Robert Bosch Stiftung

Επισυνάπτεται ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Robert Bosch Stiftung.

Καταληκτική ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2014.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441
Κατηγορία: