Σίτιση Πρωτοετών Φοιτητών

Το εστιατόριο της ΦΕΠ

Σύμφωνα με απόφαση της κας Πρυτάνεως, για την διευκόλυνση της σίτισης των πρωτοετών φοιτητών, οι πρωτοετείς φοιτητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου, με την προσκόμιση της προσωρινής Βεβαίωσης Εγγραφής στο αντίστοιχο Τμήμα, του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ.έτους 2014 και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στα γραφεία της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας , θα λαμβάνουν -εφόσον τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις- προσωρινή κάρτα για την σίτιση στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας.

Η κάρτα αυτή θα ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα (μέχρι 31/10/2014) εντός του οποίου οι φοιτητές οφείλουν να προμηθευτούν την τυπική ταυτότητα δωρεάν σίτισης από την Φοιτητική Μέριμνα.

Ήδη στα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας παραδίδονται οι ταυτότητες δωρεάν σίτισης των φοιτητών που υπέβαλλαν πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις .

Οι προσωρινές κάρτες θα διατίθενται από την Φοιτητική Εστία καθημερινά (γρ. Επιμελητείας ) από ώρα 08:00 μέχρι ώρα 14:00

Από την Διεύθυνση της ΦΕΠ

Επισυναπτόμενα: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: