Κατάληψη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ

Κτίριο Διοίκησης Α Πανεπιστημίου Πατρών

Αγαπημένες φοιτήτριες και αγαπημένοι φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ από σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2014, υπάρχει κατάληψη από ομάδα φοιτητών και αναστολή κάθε εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής δράσης, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των φοιτητών, θα διατηρηθεί για μία εβδομάδα. Η κατάληψη δεν θεωρείται δημοκρατική πράξη, διότι εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον νόμο, το εξάμηνο έχει 13 εβδομάδες εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Σε περίπτωση που χαθούν ώρες διδασκαλίας, τίθεται σε κίνδυνο τόσο το εξάμηνο όσο και η εξεταστική περίοδος.

Η Πρύτανις 
Πανεπιστημίου Πατρών 
Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου
Καθηγήτρια

 

Υπεύθυνος: 
Πρυτανεία
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: