Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω κινητού

To Mobivet2.0 (Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LLP/Leonardo da Vinci (LdV), δράση Transfer of Innovation (TOI). Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τον  Νοέμβριο  του 2014. 

Το έργο στοχεύει στο να διευρύνει τις ικανότητες των εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογικών εκπαιδευτικών πρακτικών για αποτελεσματική εξ αποστάσεως διδασκαλία είτε αυτόνομης είτε σε συνδυασμό με την κλασική διδασκαλία με τεχνολογίες web 2.0.

Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία AcrossLimits (Μάλτα). Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένας από τους έξι (6) εταίρους του έργου. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Π.Π. είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής κ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, με συνεργάτες τους υποψήφιους διδάκτορες Φωτεινή Γριβοκωστοπούλου, Κωνσταντίνο Κόβα και Ισίδωρο Περίκο.

Το αποτέλεσμα του έργου είναι μια σειρά από ηλεκτρονικά (on-line) μαθήματα για τη χρήση τεχνολογιών Web 2.0 για κινητές συσκευές από αρχάριους στις τεχνολογίες αυτές εκπαιδευτές, με στόχο να τις χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περισσότερα: https://www.facebook.com/Mobivet2