Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 7/11/2014.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας, τηλ. 2610 997925, fax: 2610 991900, e-mail: gianna@upatras.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.geology.upatras.gr και www.pms-environment.upatras.gr

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 
2610 969043
Κατηγορία: