Τελετές απονομής μεταπτυχιακών τίτλων

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα των Τελετών Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα: 10 έως και 13 Νοεμβρίου 2014

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
2610996611
Κατηγορία: