Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση χλοοτάπητα και πρασίνου σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο» , για ένα χρόνο.

1.  Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση χλοοτάπητα και πρασίνου σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο» , για ένα χρόνο. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά την επανάληψη της κατηγορίας Β΄ «Συντήρηση χλοοτάπητα και πρασίνου σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο» του δημόσιου διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων της Πανεπιστημιούπολης και συντήρηση χλοοτάπητα και πρασίνου σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο»  για ένα χρόνο με αριθμό διακήρυξης 4/14.

2.  Είδος διαγωνισμού : Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  προσφορά.

3.  Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών :    08 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ.

4.  Ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού : 08 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

          Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

5. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο :  από 29/11/2014 έως 01/12/2014,

6. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού : Τμήμα προμηθειών,  Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

 
 
Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969023
+302610969024
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: