Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Επαναληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την

«Προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης δύο (2) μετασχηματιστών μέσης τάσης και ηλεκτρικού πίνακα μέσης τάσης στον υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών».

 

Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969050
+302610969024
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: