Ποίημα

Εμείς
Το εύρος των αντωνυμιών
Εγώ-Εσύ-Αυτός
Στην ταλάντωση προσφοράς
Μετασχηματίζεται Εμείς
Και αρχίζει μια χορογραφία
Τονικών συστημάτων,
Στο διαπασών έλευσης νέας μέρας.
Το παρελθόν στοιβάζεται στα ντουλάπια μνήμης
Το παρόν ψηλαφιέται
Με ορίζουσα το μέλλον λαμπρό
Ατέρμονης υφής
Κι ένα τόξο κοντά στο άλλο
Κόμβος μάθησης -γνώσης ταξιδιού.
Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον
Πληροφορία- κέρδος μόνιμης κατάστασης,
Παραγώγιση στην πορεία
Εμείς!

Σταματία Κατωπόδη