1 χρόνος @UP

Το τεύχος αυτό είναι εορταστικό, αφού με αυτό μπαίνουμε στο δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας του @UP. Δέκα (10) τεύχη μετά και ένα χρόνο αργότερα από την αρχική του κυκλοφορία, τον Ιανουάριο του 2014, το περιοδικό έχει αρχίσει να διαμορφώνει τη φυσιογνωμία του και να εκπέμπει ένα διακριτό στίγμα στη ζωή του Πανεπιστημίου μας. Το εγχείρημα από την αρχή είχε ως στόχο να εκφράζει το Πανεπιστήμιο, όχι ως «η επίσημη φωνή της Διοίκησης», αλλά ως η συνισταμένη μιας ολόκληρης κοινότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα στις μέρες μας. Το Πανεπιστήμιο, ως τμήμα μιας κοινωνίας σε κρίση με έντονες φυγόκεντρες τάσεις και «συνιστώσες», είναι δύσκολο να εκφραστεί από μία κοινά αποδεκτή συνισταμένη. Οι διακριτές κοινότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ακαδημαϊκής ζωής με αυτόνομο λόγο και πρακτικές που συχνά οδηγούν σε συγκρούσεις και κακοφωνία, αποζητούν να βρουν τη θέση τους σε αυτό το πλαίσιο. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, με γνώμονα έναν ελάχιστο κανόνα αισθητικής και καλής συμπεριφοράς, το περιοδικό άνοιξε προς όλους όσους ήθελαν να εκφραστούν, χωρίς να μονοπωλούν ή να θίγουν. Γύρω από το περιοδικό αναπτύχθηκε γρήγορα μια κοινότητα από ενεργούς και ενθουσιώδεις συνεργάτες, κυρίως φοιτητές που αναζήτησαν στο πλαίσιό του μια εμπειρία παρέμβασης και εκφραστικής δημιουργικότητας που δεν είχαν πριν στο χώρο του Πανεπιστημίου, μια ευκαιρία συν-διαμόρφωσης της κοινής μας αντίληψης για αυτό που συν-βιώνουμε στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο και στο Αγρίνιο. Η ύπαρξη αυτής της κοινότητας από μόνη της είναι ένα επίτευγμα της έκδοσης. Πιστεύουμε ότι όλοι θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για τη συμβολή τους σε αυτό τον πρώτο χρόνο του @UP. Εκ μέρους τους θα ήθελα να παρακαλέσω όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας για την κατανόησή σας και την υποστήριξη της προσπάθειας στη συνέχεια, ώστε το @UP να συνεχίσει και να αναπτυχθεί.