ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Προετοιμασία Ιδρυματικής Πρότασης

Επισυνάπτονται πληροφορίες για τη δράση του Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα», που ξεκινά το τρέχον έτος και επιτρέπει πλέον την κινητικότητα σε χώρες εταίρους εκτός Ευρώπης (τόσο σε «γειτονικές» περιοχές της ΕΕ όσο και σε Ασία, Λατινική Αμερική, Νότιο Αφρική, ΗΠΑ και Καναδά). Η κινητικότητα αφορά σε όλους του κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ από το 2016 θα ξεκινήσει και κινητικότητα για πρακτική άσκηση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 4 Μαρτίου 2015.

Υπεύθυνος: 
Ελένη Γεωργουδάκη
Τηλέφωνο: 
2610997987
Κατηγορία: