Πρόγραμμα Ιατρού Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προς τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Σας αποστέλλουμε, για ενημέρωσή σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ιατρού Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Δήμητρας Τριανταφύλλου, όπως έχει καταρτιστεί για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015Το γραφείο της ιατρού στεγάζεται στο Ισόγειο του Κτιρίου Α’, δίπλα στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

Η Πρύτανις

Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

Επισυναπτόμενα: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: