ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ"

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για τον

«Καθαρισμό εξωτερικών χώρων Πανεπιστημιούπολης».

 

 

Προϋπολογισμός: 73.185,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

 

Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 

Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα  Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 16  Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.

Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969050
+302610969024
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: