Αυλαία για το In.Math

Μετά από χρόνια παρουσίας, το forum φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών, In.Math, σταμάτησε τη λειτουργία του, λόγω της δραματικά μειωμένης συμμετοχής των φοιτητών. Η ραγδαία εξάπλωση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έδειξε στους φοιτητές νέους τρόπους επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών. Το In.Math ήταν ένα forum από τους φοιτητές για τους φοιτητές, καθώς η διαχείρισή του γινόταν εθελοντικά από φοιτητές του Τμήματος. Αποτελούσε έναν τόπο διαδικτυακής συνάντησης για κουβέντα και όχι μόνο, καθώς με τη βοήθεια των φοιτητών διατηρούσε πλούσιο αρχείο, σχετικό με τα μαθήματα του Τμήματος και πάντα υπήρχε κάποιος πρόθυμος συμφοιτητής να σε βοηθήσει με εκείνη την άσκηση που είχες κολλήσει για ώρες.