Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «Επανέκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Πατρών».

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την προμήθεια: «Επανέκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Πατρών».

Προϋπολογισμός: 4.305,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

 

Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 

Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, αίθουσα  Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 16  Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: