Τελετές Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 05/02/2015

Επισυνάπτεται πρόγραμμα των τελετών απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικών Διπλωμάτων. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων http://www.upatras.gr/el/departements

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
2610996611
Κατηγορία: