Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών".

 Προϋπολογισμός: 49.938,00 € συμπ. Φ.Π.Α., Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα  Συγκλήτου,  Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

     Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ

       στα  γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Κουτσάγγελος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969030
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: