Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για «Πεντάμηνη συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών»

Προϋπολογισμός: 73.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα

το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.

Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ. (2610) 969.023, 969.024, 969.030, 969.050 και 969.066 καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών www.upatras.gr  στο link:  «Ανακοινώσεις» - Κατηγορία: Προμήθειες.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς στην παραπάνω ιστοσελίδα για τυχόν παρατηρήσεις/ διευκρινήσεις που τυχόν προκύψουν.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969024
+302610969050
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: