Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος στο @UP

Ένα θέμα που απασχολεί την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι οι αλλαγές που προγραμματίζει η νέα κυβέρνηση στο θεσμικό πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων, θεσμός νέος και αμφιλεγόμενος, αφού ο ρόλος τους είναι ακόμη υπό διαμόρφωση, αποτελούν το  αντικείμενο των αλλαγών που έχουν αναγγελθεί. Μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου μας έχουν διατυπώσει έντονες ενστάσεις στο θεσμό των Συμβουλίων, αλλά και, ειδικότερα, στην ως τώρα λειτουργία του Συμβουλίου στο Πανεπιστήμιό μας. 

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος είναι ο καθηγητής Χαράλαμπος Γαβράς, διακεκριμένος ερευνητής και καθηγητής του Πανεπιστημίου Βοστώνης, ΗΠΑ. Ο κ. Γαβράς είναι ξεχωριστή προσωπικότητα με πλούσιο βιογραφικό. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει διευθυντής του Ειδικού Κέντρου Ερευνών στη Μοριακή Γενετική της Υπερτάσεως, του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών των ΗΠΑ, ενώ υπήρξε μέλος πολλών ερευνητικών και συμβουλευτικών επιτροπών του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ερευνών.  Η προσωπικότητά του έχει, αναμφίβολα, δώσει  ιδιαίτερο κύρος στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου. Ζητήσαμε την άποψή του από την ως τώρα εμπειρία του ως προέδρου του Συμβουλίου, εν όψει της συζήτησης αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο.

Δήλωσε στο @UP: «Τον Μάρτιο 2015 συμπληρώνονται τα πρώτα 2 χρόνια από την ίδρυση και έναρξη της λειτουργίας του καινούργιου θεσμού, του «Συμβουλίου Ιδρύματος». Οι αρμοδιότητες του ΣΙ είναι ακόμα εν εξελίξει, δεδομένης της απόλυτης  εξαρτήσεως των Πανεπιστημίων από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας. Θα πρέπει να διευκρινίσω ότι οι  αποφάσεις του ΣΙ είναι προσβάσιμες σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στο ευρύτερο κοινό, μάλιστα μόλις δόθηκε στην δημοσιότητα το κείμενο με τα πεπραγμένα του ΣΙ, όπως ορίζει ο νόμoς. Ιδιαίτερα θέλω να επισημάνω ότι τα πρακτικά της εκλογής του νέου Πρυτάνεως που εξελέγη με απολυτά δημοκρατικό τρόπο, έγιναν διαθέσιμα σύντομα, μετά την εκλογή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Θα ήθελα, επίσης, να υπογραμμίσω το γεγονός ότι το ΣΙ του Πανεπιστήμιου Πατρών είχε πάντοτε πολύ καλές σχέσεις και συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές και τη Σύγκλητο που είναι τα εκτελεστικά όργανα του ιδρύματος, εν αντιθέσει με τις δυσκολίες που παρατηρήθηκαν σε άλλα πανεπιστήμια.  Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η επιτυχία ή μη ενός τέτοιου θεσμού δεν μπορεί να κριθεί μέσα σε μια διετία που χαρακτηρίσθηκε από 3 αλλαγές υπουργών παιδείας, με πολλαπλές αλλαγές του νόμου για τα ΣΙ, πολύμηνες απεργίες του διοικητικού προσωπικού, πολλαπλές και εκτεταμένες καταλήψεις κλπ., με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός  κλίματος συνεχούς κρίσεως».