Αισθητή άνοδος του Πανεπιστημίου Πατρών στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics (στοιχεία Ιανουαρίου 2015)

>>Η εξέλιξη της θέσης του Πανεπιστημίου Πατρών ως προς 10 πρώτα Ελληνικά ιδρύματα  [μέση τιμή της θέσης τους στον κατάλογο]

Ανακοινώθηκε η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων από το Εργαστήριο Κυβερνητικής του Ισπανικού Ερευνητικού Ινστιτούτου CSIC (webometrics.info). Ο οργανισμός αυτός κατατάσσει τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως με βάση μετρικές που σχετίζονται, κυρίως, με ποσοτικούς δείκτες με βάση δημόσια, διαθέσιμα, διαδικτυακά δεδομένα.

Στοιχεία για τη θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγράφονται κατά τα τελευταία χρόνια από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η τελευταία ανακοίνωση βρίσκει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 4η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και στη θέση 554 στην παγκόσμια κατάταξη. Η θέση αυτή είναι βελτιωμένη κατά 120 περίπου θέσεις ως προς την περσινή. Ο οργανισμός CSIC ισχυρίζεται ότι καταγράφει τη θέση 25000 ιδρυμάτων, όμως αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με επιφύλαξη, αφού στα ιδρύματα αυτά συμπεριλαμβάνονται ιδιωτικά κολέγια και άλλα ιδρύματα με αμφισβητούμενη ακαδημαϊκή βαρύτητα. Ο Ελληνικός κατάλογος περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περίπου 80 ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Παρ’ όλα αυτά, ο κατάλογος αναδεικνύει τη σχετική θέση ομοειδών ιδρυμάτων. Παράδειγμα είναι η θέση του Ελληνικού Ακαδημαϊκού συστήματος  ως προς τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Λαμβάνοντας τα 10 πρώτα Ελληνικά ιδρύματα και τη μέση τιμή της θέσης τους στον κατάλογο, καταγράφεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία χρόνια και η θέση του Πανεπιστημίου μας ως προς το δείκτη αυτό. Συγκεκριμένα, (σχήμα), ο δείκτης GR-top-10 είχε την υψηλότερη τιμή του το 2012 και έκτοτε ήταν σε σταδιακή πτώση, όπως και η ελληνική οικονομία :-). Η θέση του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τα χρόνια αυτά είχε διαφορετική πορεία. Το 2011 ήταν στη θέση 685, ανήλθε στη θέση 327 το έτος 2012 (μοναδική φορά που εισήλθε στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου) και, εν συνεχεία, είχε πτωτική τάση για 2 διαδοχικά χρόνια με σημαντική ανάκαμψη φέτος. Το Πανεπιστήμιό μας ήταν δεύτερο ως προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια το 2012, και 5ο τα υπόλοιπα χρόνια, ενώ φέτος ανήλθε στην 4η θέση πίσω από το Αριστοτέλειο που σταθερά καταλαμβάνει την πρώτη θέση, το ΕΜΠ που βρίσκεται στη δεύτερη και το ΕΚΠΑ που είναι τρίτο.

Ως προς τον υπολογισμό της θέσης στην παγκόσμια κατάταξη, αυτός στηρίζεται κατά 50% στο δείκτη Αναγνωρισιμότητα (Visibility : δείκτης αναφορών στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου) και κατά 50% στο δείκτη Δραστηριότητα (Activity) που με τη σειρά του υπολογίζεται κατά 1/3 από τους εξής 3 δείκτες: Παρουσία, δηλ. αριθμός ιστοσελίδων, Ανοικτότητα, δηλ. περιεχόμενο που διατίθεται ελεύθερα σε αποθετήρια, κλπ και Αριστεία που υπολογίζεται με βάση τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά  υψηλού επιπέδου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιό μας είναι στην 2η θέση μεταξύ των Ελληνικών ιδρυμάτων ως προς την Ανοικτότητα (διάθεση περιεχομένου), κάτι που οφείλεται σε δράσεις, όπως το Αποθετήριο «Νημερτής» και οι πολιτικές ανοικτού περιεχομένου (ανοικτά μαθήματα κ.λπ.), ενώ είναι στην 4η θέση ως προς την Αναγνωρισιμότητα και υποχωρεί στην 6η θέση ως προς την Αριστεία και Παρουσία, δείκτες τους οποίους θα πρέπει στο μέλλον να βελτιώσει.