Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Τρίμηνη συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων και αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου των κτιρίων Πανεπιστημίου Πατρών».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την«Τρίμηνη συντήρηση -  αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων και αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου των κτιρίων Πανεπιστημίου Πατρών».

Προϋπολογισμός: 25.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

 

Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 

Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.

 

Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. (2610) 969.023, 969.024, 969.030, 969.050 και 969.066 καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών www.upatras.gr  στο link:  «Ανακοινώσεις» - Κατηγορία: Προμήθειες.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς στην παραπάνω ιστοσελίδα για τυχόν παρατηρήσεις/ διευκρινήσεις που τυχόν προκύψουν.

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610969024
2610969066
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: