Αντικατάσταση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό "Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών"

Αντικατάσταση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό "Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών".

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610 969023
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: