2η Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί–μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες), η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.) ενέκρινε τη χρηματοδότηση για την κινητικότητα  φοιτητών για πρακτική άσκηση και σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας για να συμμετάσχετε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Κτίριο Α’ - Διοίκησης, 1ος όροφος (αρμόδια: κα. Πολυξένη Χριστιά, τηλ. επικ.: 2610 969036, φαξ: 2610 994441,

e-mail: llp.placements@upatras.gr ), έως την Δευτέρα 20/04/2015.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή από 12:00 - 14:00.

Εξαίρεση για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (Δευτέρα 20/04/2015), όπου τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τις 09:30 – 14:00.

 

Υπεύθυνος: 
Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036