ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΩΣ 27-03-2015

Λόγω αποστολής στοιχείων στο αρμόδιο Υπουργείο, παρακαλούνται οι φοιτητές έως 27-03-2015 να προσέλθουν στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας για την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης.
Μετά την ως άνω ημερομηνία, οι εκδοθείσες ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης θα ακυρωθούν.

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Τηλέφωνο: 
2610997968
2610997969
Χρήστες: