Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών ιδρύθηκε το 1999. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

     Η Επιστήμη των Υλικών είναι διεπιστημονική περιοχή όπου συναντώνται ευρύτατοι τομείς των βασικών θετικών επιστημών. Περιλαμβάνει την πειραματική και θεωρητική μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων της συμπυκνωμένης ύλης στις διάφορες μορφές της, το σχεδιασμό και τη χημική σύνθεση μορφών με προκαθορισμένες ιδιότητες σε σχέση με συγκεκριμένες χρήσεις και εφαρμογές, καθώς και την αναζήτηση και σύνθεση νέων μορφών μοριακής οργάνωσης της ύλης.

     Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος εντοπίζονται στους εξής τομείς:

  • των βιο-υλικών
  • των μοριακών υλικών, και
  • των μικρο και νανο-φασικών υλικών

     Η Γραμματεία και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος στεγάζονται στο κτίριο νο 6 και τα Εργαστήρια και το Υπολογιστικό Κέντρο στο κτίριο νο 5 των Προκατασκευασμένων της Πανεπιστημιούπολης.

Προγράμματα σπουδών

Πρόεδρος: 
Πασπαλάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Γαλανάκης Ιωσήφ, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Καψάλη - Οικονομοπούλου Πηνελόπη
Τηλέφωνο: 
2610 996301
2610 996333
2610 969344
Fax: 
2610 996300
Διεύθυνση: 
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα