Λειτουργία νέου ΔΠΜΣ με τίτλο ''Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση'' του ΑΠΘ

Νέο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση"

Σας ανακοινώνουμε την λειτουργία του νέου ΔΠΜΣ με τίτλο "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση" μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής, τον τρόπο λειτουργίας, το πρόγραμμα σπουδών κλπ. θα αναρτηθούν σύντομα.

Υπεύθυνος: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 
2610 969043
Κατηγορία: