Κατανομή θέσεων Erasmus+ Key Action 1 - Mobility for Studies 2015/2016

Σχετικά με τη δράση ERASMUS+ κινητικότητα για σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, η αρμόδια Επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015, αποφάσισε την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Οι λίστες με την αναλυτική μοριοδότηση που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι  επισυνάπτονται ανά Τμήμα.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων είναι με φθίνουσα σειρά και οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με διαφορετικό χρώμα.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση τη Τρίτη 5 Μαϊου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. ΜΟΝΟ για όσους προτείνονται για το χειμερινό εξάμηνο.

Σημείο συνάντησης: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, 1ος όροφος κτίριο Α'.

Υπεύθυνος: 
Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610969029
Κατηγορία: