1η Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (Erasmus+ for traineeships) 2015-2016.

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ και όσον αφορά την κινητικότητα για πρακτική άσκηση (traineeships), ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. έτος 2015-2016. Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί-μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψ. διδάκτορες). Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε χώρες της Ευρώπης, θα έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Για την μετακίνηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τις χώρες υποδοχής και τη μηνιαία αποζημίωση). Το ποσό της υποτροφίας, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο δόσεις, 80% και 20%.

Οι αιτήσεις  υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έως την Παρασκευή, 11/09/2015. Για την ηλεκτρονική υποβολή πατήστε εδώ:  https://erasmus.upatras.gr/

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441