ΕΤΗΣΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ"

Σας επισυνάπτουμε Πρόσκληση Συμμετοχής στο Ετήσιο Βραβείο Λαογραφίας "Άγις Θέρος" της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
2610996610