Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Προϊσταμένη: Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: 2610 969029, e-mail: intern.rel@upatras.gr, dstam@upatras.gr

 

Προσωπικό Τμήματος:

 • Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές"
  Υπεύθυνη: Νατάσσα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2610996613, e- mail: llp.outgoing@upatras.gr 
  τηλ.: 2610969029

 • Erasmus+ KA1 δράση "εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση" & οικονομική διαχείριση του προγράμματος
  Υπεύθυνη: Πολυξένη Χριστιά, τηλ.: 2610969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr

 • Erasmus+ ΚΑ1 δράση "εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές", υποτροφίες Harvard & Johns Hopkins
  Υπεύθυνη: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου, τηλ.: 2610997987, e-mail: llp.incoming@upatras.gr, intern.rel@upatras.gr

 • Erasmus+ ΚΑ1 σχεδιασμός & διαχείριση πλατφόρμας Erasmus+
  Υπεύθυνη: Μαρία Κότσαρη, τηλ.: 2610969028, e-mail: kotsari@upatras.gr 

 • Erasmus+ ΚΑ1 δράση "Διεθνής Κινητικότητα", "εξερχόμενη κινητικότητα για επιμόρφωση & διδασκαλία", "δι-Ιδρυματικές συμφωνίες εκτός Ευρώπης", διεθνή δίκτυα & οργανώσεις, Διεθνείς Σχέσεις (1732)
  Υπεύθυνη: Γκέλη Παυλοπούλου, τηλ.: 2610996610, e-mail: intern.rel@upatras.gr, llp.outgoing@upatras.gr

 • Μνημόνια/Συμφωνητικά Συνεργασίας (MoUs), Erasmus Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες εντός Ευρώπης, (BAs)
  Υπεύθυνη: Νατάσσα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2610996613, e- mail: anagno@upatras.gr, intern.rel@upatras.gr, llp.incoming@upatras.gr

 
 
Επισυναπτόμενα: