Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ανδρονίκη Χρυσάφη, τηλ.: 2610-966610, e-mail: andron@upatras.gr
 
Προσωπικό Τμήματος:
 
 • Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα,  δι-Ιδρυματικές συμφωνίες, Erasmus Mundus, διεθνή δίκτυα. 
  Υπεύθυνη: Μαρία Κότσαρη, τηλ.: 2610969028, e-mail: intern.rel@upatras.gr
 • Erasmus+ εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές, επιμόρφωση και διδασκαλία.
  Υπεύθυνη: Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: 2610969029, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr
 • Erasmus+ κινητικότητα για πρακτική άσκηση & οικονομική διαχείριση.
  Υπεύθυνη: Πολυξένη Χριστιά, τηλ.: 2610969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr
 • Erasmus+ εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές, υποτροφίες Harvard, Berkley, Johns Hopkins, κατατάξεις Πανεπιστημίου.
  Υπεύθυνη: Μαρίζα Χαραλαμποπούλου, e-mail: llp.incoming@upatras.gr