Τελικό Πρόγραμμα τελετών απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Επισυνάπτεται το Τελικό Πρόγραμμα των Τελετών απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης  και Καθομολόγησης Διδακτόρων, για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, κατόπιν προσθήκης 3 Τμημάτων στην Τελετή Ορκωμοσίας Διδακτόρων, ήτοι: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών,  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.  Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων  https://www.upatras.gr/el/departments

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
2610996610