Ανακοίνωση Αναπληρωτών Πρυτάνεως

Επισυνάπτεται η απόφαση με αριθ. 3238/2015 του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,  αφού έλαβε γνώση η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην υπ’ αριθ. 67/10.09.2015 συνεδρίασή της.

 

Οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως

Νικόλαος Καραμάνος

Δημοσθένης Πολύζος

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Χρήστος Παναγιωτακόπουλος

Επισυναπτόμενα: 
Οργανική Μονάδα: