Πρόγραμμα Erasmus+ / Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων ΑΕΙ με ειδικές ανάγκες

Συνημμένα θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την αναλυτική διαδικασία για τις δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης που προσφέρονται σε φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό ΑΕΙ με ειδικές ανάγκες για κινητικότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Κατηγορία: