Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη της μεθοδικής και αποτελεσματικής διαχείρισης και του διοικητικού συντονισμού των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν σε εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις φοιτητών, προγράμματα σπουδών, ίδρυση ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς και εργαστηριακών και κλινικών μονάδων, προγραμμάτα μεταπτυχιακών σπουδών, απονομή τίτλων σπουδών, διοικητική και τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συναφών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών 
β) Τμήμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
δ) Τμήμα Σπουδών Ένταξης

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Σπυρίδων Ασημακόπουλος, τηλ. 2610 996630, e-mail: asimako@upatras.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610 996630

Fax

2610 996665