Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για " Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων & αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών”

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,  για την ανάδειξη αναδόχου για " Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων & αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών”, συνολικού ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Υπεύθυνος: 
ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 
2610 996670
Κατηγορία: 
Χρήστες: