Υποτροφίες μελών ΔΕΠ στο ΚΕΣ του Πανεπιστημίου Harvard

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσκαλεί μέλη ΔΕΠ των αρχικών βαθμίδων (λέκτορες και επίκουρους καθηγητές) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (CHS - CCS Fellowships in Harvard Summer Program in Greece, 2016).

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard ιδρύθηκε το 1961 με σκοπό τη μελέτη και την ευρύτερη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Το Κέντρο, το οποίο υπάγεται διοικητικά και επιστημονικά στο Πανεπιστήμιο Harvard, έχει τη βάση του στην Ουάσινγκτον και το 2008 εγκαινίασε στο Ναύπλιο ένα δίδυμο Κέντρο, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) Ελλάδος.

Το Harvard Summer Program in Greece είναι το μακροβιότερο και ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα study abroad του Harvard και προσφέρει σεμινάρια ιστορίας, λογοτεχνίας και κοινωνικών επιστημών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Harvard και άλλων Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα του 2016 θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, δύο μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος των σεμιναρίων και των δράσεων, προκειμένου να παρουσιάσουν την έρευνά τους στους συμμετέχοντες καθηγητές και φοιτητές και να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους του αντικειμένου τους, αποκτώντας τον τίτλο CHS Research Fellow για 12 μήνες.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2016.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση – πρόσκληση.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις: κ. Μαρίνα Χειλίτση, Συντονίστρια Προγραμμάτων του ΚΕΣ (τηλ.: 2752047033 και 6934500937, και summergreece@chs.harvard.edu.)

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Κατηγορία: 
Χρήστες: