Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 66.217,05 € (συμπ. Φ.Π.Α 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα προσφερόμενων ειδών

Ημερομηνία και ώρα λήξης προσφορών: 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:30

Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 18 φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00

Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: