ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ επί του Τεύχους Διακήρυξης με Αρ.Πρωτ. 87/685/3233/10-02-2016 "Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ επί του Τεύχους Διακήρυξης με Αρ.Πρωτ. 87/685/3233/10-02-2016 "Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

 

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969023
2610969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: