Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα των Τελετών Aπονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 1 Μαρτίου και την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 αντιστοίχως, στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης"  (Α' Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος). Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
2610996610