Διευκρίνηση για το διαγωνισμό "Προμήθεια υλικών καθαριότητας και κάδων ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου"

Στα πλαίσια της ανωτέρω προμήθειας, οι συνολικές ποσότητες των άρθρων 12, 13 και 14, που αφορούν «Σακούλες απορριμμάτων, σε συσκευασία ρολού», είναι

Αρθρο 12:     Τεμάχια 36.000

Αρθρο 13:     Τεμάχια 22.000

Αρθρο 14:     Τεμάχια 45.000

Επομένως ο υποψήφιος ανάδοχος, υποχρεούται να παραδώσει τις αντίστοιχες ποσότητες, ανεξαρτήτως του αριθμού των τεμαχίων ανά  ρολό.

 

Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: