Ετήσια Μυοκτονία,Οφιοαπώθηση, Μικροβιακή Απολύμανση όλων των WC και Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους του Πανεπιστημίου

Ετήσια Μυοκτονία,Οφιοαπώθηση, Μικροβιακή Απολύμανση όλων των WC και Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: 12.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ωρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: