Παρατήρηση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού "Προμήθεια Εργασιών Μεταφοράς"

Παρατήρηση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού "Προμήθεια Εργασιών Μεταφοράς"

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος.

Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: