Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις "Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς"

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις "Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς"

Προϋπολογισμός : 14.883,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 10 Μαρτίου 2016 κσι ώρα 09:00 π.μ

Τόπος Διενέργειας: Πανεπιστημιούπολη Πατρών-Ρίο-Κτίριο Α΄Διοίκησης, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου

 

Παρατήρηση : Οι διαγωνισζόμενοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό επί των τιμών μονάδος.

Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος. - See more at: http://www.upatras.gr/el/node/5785#sthash.7NrUsisp.dpuf
Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδος. - See more at: http://www.upatras.gr/el/node/5785#sthash.7NrUsisp.dpuf

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: