Τελετές ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των τελετών ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων, της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016, που θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 29 Μαρτίου - 20 Απριλίου 2016. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων http://www.upatras.gr/el/departments

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
2610996610
Κατηγορία: