ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Επί της Διακήρυξης 3/16, που αφορά τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρ. Διαγ/σμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας & συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Παν/μίου Πατρών

as

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
+302610996670
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: