ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Πατρών" με Αρ. Διακ.3/16

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: