Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την “Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών”.

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την “Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 130.081,30 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 160.000,00 €

CPV: 48000000-8

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: