Νέο Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Επισυνάπτεται νέο πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας (στα Τμήματα της Πάτρας) των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.
Προσοχή:  Υπάρχουν αλλαγές που αφορούν μόνο στις ώρες, και μόνο για ορισμένα Τμήματα, που έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα.
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων http://www.upatras.gr/el/departments.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνο: 
2610996610
Κατηγορία: